Medisch Certificaat Frankrijk

Ik heb hier reeds vele malen een vraag over gekregen, vandaar dat ik even alles op een rijtje zet. Voor ons is het wat vreemd. Bij ons verstuur je een inschrijvingsformulier, betaalt het inschrijvingsgeld en bent ingeschreven voor een wedstrijd. Wanneer je over de grens in Frankrijk gaat lopen vragen ze daar steeds nog een medisch attest bij.
Eerst even meegeven dat dit geen moeilijk doen vanwege de organisatie is. Deze is hier wettelijk toe verplicht. Dit is bepaald in een wet van 23 maart 1999. Ik ken natuurlijk niet alle details van de Franse wetgeving, maar het komt erop neer dat de organisator van alle deelnemers moet verifiëren dat ze ofwel een wedstrijdlicentie ofwel een medisch attest hebben. Indien een organisator dit niet doelt stelt hij zich bloot aan vervolging en kan hij aansprakelijk gesteld worden indien je tijdens de wedstrijd een ongeval of pakweg een hartaanval zou krijgen. Onnodig te zeggen dat geen enkele organisator dit risico zal nemen.

Wat is nu exact nodig?
Mogelijkheid 1: wedstrijdlicentie Zoals geschreven is een wedstrijdlicentie voldoende. Dit moet vanzelfsprekend een wedstrijdlicentie zijn waarvoor een medische keuring nodig is. De houders van een wedstrijdlicentie hebben in Frankrijk steeds een lidkaart op bankkaartformaat. De organisator heeft dan het nummer van de licentie nodig en zal meestal ook een kopie van de kaart nemen. Voor ons betekent dit dat een VAL-nummer dus niet voldoende is. Ten eerste hebben wij geen medische keuring meer nodig en hebben wij geen licentie op bankkaartformaat. Geen enkele organisator zal je laten starten als je met het VAL-nummer loopt te zwaaien. Voor wedstrijdatleten van de Nederlandse Atletiekunie weet ik het iets minder zeker. Ik meen mij te herinneren dat deze wel een licentie op bankkaartformaat hebben (kan iemand dit bevestigen). Als je daarmee afkomt zal het wel aanvaard worden.
Mogelijkheid 2: medisch attest Het alternatief is dus een medisch attest. Dit attest mag maximaal 1 jaar oud zijn op de datum van de wedstrijd. Dan is de klassieke vraag wat daar op moet staan en wat allemaal getest moet worden. Moet dit een snelle controle zijn of een volledig onderzoek met inspanningstest en alles erop en eraan? Hier is het goede nieuws dat een snelle controle bij de huisarts volstaat. Of preciezer: alle controles die een huisarts nodig acht om je loopgeschiktheid goed te kunnen inschatten. Naar formulering toe gebruik ik een zelfgemaakt formulier met een tekst die ik vele jaren geleden eens gekopieerd heb van het aanvraagformulier voor een licentie bij de FFA (Franse Atletiekfederatie). Ik heb hiermee nog nooit problemen tegengekomen, dus raad ik aan dit formulier ook te gebruiken.
Het enige probleem dat je nu nog kan tegen komen is dat je huisarts huiverachtig is het formulier in te vullen. Hij kent een dergelijk formulier meestal niet en heeft (onterecht) schrik om aansprakelijk gesteld te worden moest jou iets overkomen. Probeer dan te argumenteren dat alle tienduizenden deelnemers aan pakweg een marathon van Parijs dit nodig hebben en dat die echt niet allemaal een volledige doorlichting ondergaan hebben. Om bij ons te lopen is zelfs helemaal niets nodig!
Een iets groter probleem heb je als je huisarts geen Frans praat. Ik neem aan dat hij dan zal weigeren die Franse tekst te ondertekenen. Daarvoor heb ik een vertaling van het attest gemaakt, waarbij ik zo dicht mogelijk bij de Franse tekst gebleven ben. Het geeft hier een daar een wat stijf Nederlands, maar een Fransman zou met wat goede wil moeten begrijpen dat het een medisch attest is. Als je met een Nederlandstalig attest afkomt verschuif je het probleem natuurlijk naar het overtuigen van de organisator. Met de Franse tekst ernaast moet dat volgens mij wel lukken. Al heb ik het nog nooit geprobeerd. Ik kom altijd met een Franse tekst af.

Nog een paar extra opmerkingen:
1. Sinds 2008 vereist de FFA (Franse Atletiekfederatie) dat specifiek vermeld is dat het ook geldt voor lopen in competitieverband. Er zijn gevallen bekend waarbij lopers niet mochten starten omdat de vermelding “en competition” ontbrak. Zorg dat dit vermeld is.
2. Sommige organisaties hebben een eigen specifiek attest. Meestal zijn dit dan de zwaardere wedstrijden (meestal trails van meer dan 100km) en vermeldt het specifieke attest wat karakteristieken van het parcours. Dit kan het wat moeilijker maken om een niet-sportieve huisarts te overtuigen dit in te vullen, maar maakt verder geen enkel verschil. Gebruik in elk geval dit specifieke attest. Het is een extra indekking vanwege de organisatie.
3. Als je regelmatig in Frankrijk loopt kan het interessant zijn de huisarts direct meerdere exemplaren te laten invullen. De organisatie is verplicht het attest of een kopij ervan te bewaren. Je krijgt het dus niet terug.
4. Indien een attest op voorhand moet opgestuurd worden, kan het verstandig zijn een kopij mee te brengen naar het afhalen van de startnummers om discussie te vermijden. Dit is analoog aan het meebrengen van een betalingsbewijs. Met dit verschil dat bij discussie over de betaling je altijd ter plaatse kan betalen en achteraf het verder uitzoeken. Ter plaatse een attest fabriceren is een pak lastiger.

Wat gebeurt er als je geen attest of licentie hebt? Wettelijk gesproken is de situatie duidelijk: je start NIET. In de praktijk zal het afhangen van je overtuigingskracht, de meegaandheid van wie voor je staat, of er veel buitenlandse lopers naar die wedstrijd komen… Verwacht in elk geval problemen. Ik ken situaties waarbij iemand mocht starten na het tekenen van een verklaring dat hij op eigen risico liep. Dit heeft wettelijk voor de organisator geen enkele waarde en moet je beschouwen als een grote gunst van en risico voor de organisator. Reken er zeker niet op dat het altijd lukt.

Tot slot van deze tekst toch nog even zeggen dat dit alles misschien streng klinkt, maar wettelijk is vastgelegd. De organisatoren proberen enkel de wet te volgen en zijn echt niet de kwaadste. Begin je in geen geval kwaad te maken op de mensen die voor je staan. Zij proberen iedereen enkel een mooie dag te bezorgen en zijn echt ook niet gelukkig met de extra papierberg die al die attesten met zich meebrengen.

This entry was posted in Algemeen, Lopen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>